2020-08-07 StAC 1stXI Girls A Hockey vs St Margaret's College2020-08-07 StAC 1stXI Boys A Hockey vs St Bedes2020-07-03 StAC Girls 1st XI Hockey vs Rangi Ruru Girls School